C# Generic Yapılar

Yazılım geliştirme aşamasında kaçınılması gereken en önemli konuların başında gereksiz kod tekrarlarından kaçınarak gerek zaman gerek enerji kayıplarından kaçınmaktır. Buna örnek verecek olursak; Araba galerisi için yazılan bir sınıf düşünelim ve bu sınıfın ArabaEkle(...) adında ve eklenecek arabayı (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs vs) parametre alan bir metotunun olduğunu farzedelim. Bu durumda araba çeşidi kadar bu... Continue Reading →

Devexpress Wait Form Programatik Olarak Açıklama ve Başlık Değiştirme

Merhabalar,  Devexpress içerisinde işlemin arka planda devam ettiği süre içerisinde ekranda tutmak üzere gayet kullanışlı bir form bulunmaktadır: Wait Form. Wait Form'u kullanışlı kılan özelliklerinin başında arka planda ne işlemin yapıldığını kullanıcıya göstermek için başlık ve açıklama adında iki özelliğinin olmasıdır. Ardı ardın adevam eden farklı işlemleri kullanıcıya haber vermek için form üzerindeki başlık ve açıklama... Continue Reading →

C# Rastgele (Random) Sayı Belirleme

Merhaba arkadaşlar, Programlamanın en temel konularından biri de rastgele sayı üretmektir. Siber güvenliğin temelinde rastgele sayı üretme bulunmaktadır. Bu yazımızda C# ile rastgele sayı üretme üzerinde duracağız. Rastgele sayı üretiminde kullandığımız sınıf System isim uzayında bulunan Random sınıfıdır.  Random sınıfına ait iki adet constructor bulunmaktadır. public Random() Rastgele sayı üretiminde zaman tabanlı seed (kök) kullanır. public... Continue Reading →

Grid Control, Master Detail Grid Kolonlarını Düzenleme

Merhaba arkadaşlar, Devexpressi bilen arkadaşlar, devexpresin güzelliklerinden haberdardır. Devexpress grid control komponentinin en güzel özelliklerinden biri gridin satırına ait var olan detayların da alt grid olarak açılabilmesidir. Gridin kendi kolonlarını ara yüzden rahatlıkla düzeltilebiliyor ancak master detail grid kolonlarının kod ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için ana gride ait  viewın MasterRowExpanded olayını aşağıdaki gibi yazmamız gerekecek.

Powershell Komutlarının C# ile Çalıştırılması

Windows ortamının en kullanışlı araçlarının başında Powershell komutları gelmektedir. Bu araç sayesinde bir çok işlem kolayca yapılabilmektedir. Powershell komutlarının C# içerisinde kullanılması da aynı şekilde zorlu birçok işlemin kolayca yapılmasını sağlar. Şimdi adımları yazalım: System.Management.Automation referansını projemize ekliyoruz. "System.Collections.Objectmodel" ve "System.Management.Automation" referanslarını using ifadesi ile sayfaya ekliyoruz. Powershell işlemini yapacak nesne oluşturulur. Oluşturulan powershell nesnesine komut ve parametreler... Continue Reading →

Uzak Bilgisayar Paylaşılan Klasörleri Bulma

Powershell komutu ile uzaktaki herhangi bir Windows yüklü bilgisayarda paylaşıma açılmış klasörleri görüntüleyebiliriz. Bunun için gerekli olan kod parçası. Aynı şekilde bu powershell komutunu C# ile çalıştırarak da bir arayüz üzerinden sonuçlar görüntülenebilir. Bunun için gerekli olan C# kodu aşağıdadır. Kod içerisinde kullanılan Shared isimli sınıfımızın kodu:

C#’ta RDP İle Bağlanma

Yeni bir C# ipucuyla yeniden beraberiz. Bu defa ki kod parçamız bize uzaktaki bilgisayara bağlanmayı sağlamaktadır. İşlem için kod içerisinde gerekli yerlere bağlanılacak bilgisayarın adı veya IP adresi, kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.  

Runtime Anında Forma Kontrol Ekleme

Bu yazımızda programın çalışması anında kod yardımıyla anlık olarak form üzerine kontrol eklemeyi işeyeceğiz. Örnek olarak biz formumuz üzerine yatay ve dikeyde istenilen sayıda buton ekleyeceğiz. Bütün kontroller aynı mantıkla eklenir. Öncelikle eklenecek kontrolden bir nesne örneği oluşturuyoruz. Button button = new Button(); Daha sonra bu nesnenin özellikleri ayarlanır. button.Name = "_" + yataySayisi +... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑