Dörtlü Arama Algoritması

Dörtlü arama ikili arama mantığı ile çalışmaktadır. Aralık dört parçaya ayrılarak aranan sayı dizi içerisinde aranmaktadır. Dörtlü aramının recursive olarak kodlaması aşağıdadır. NOT: Kodlama C dilinde yapılmıştır.

Labirent Çözme

Soru: İki Boyutlu (30x30) Bir Matris kullanarak bir Labirent tanımlayınız (Labirent önceden tanımlı olabilir veya programın çalışması esnasında (yolun olması garantili) üretilebilir.). Kapalı nokta için 0, açık nokta için 1 kullanabilirsiniz. Bu labirenti ekrana yazdırınız. Labirentte çıkışı bulduran algoritmayı tasarlayınız ve kodlayınız. Çıkış bulununca çıkışı veren yolun noktalarını (satır, sutun) şeklinde yazdırınız.

Bir Soru

1’den 20’ye kadar numaralandırılmış anahtarlar ve yine 1’den 100’e kadar numaralandırılmış kapılar bulunmaktadır. Anahtar numarası kapı numarasını tam bölebiliyor ise anahtar kapıya uymaktadır. İlk anahtardan başlanarak bütün anahtarlar bütün kapılara denenmekyedir. Anahtarın kapıya uyması durumunda kapı açık ise kapatılır, kapalı ise açılır. Bu işlem sonucunda açık bulunan kapılar kaç numaralı olanlarıdır?

Bir Soru

#include <iostream> #include <stdlib.h> #include <math.h> using namespace std; int main(void) { float a=100, b=95, c; for(b; b>0; b -=5) a = b + sqrt(a); cout << sqrt(a) << endl; system("PAUSE"); return 0; }

İkinci Dereceden Denklemin Köklerini Bulma

#include <cstdlib> #include <iostream> #include <math.h> #include <stdlib.h> using namespace std; int main(void) { float a, b, c, delta, x1, x2, x0; cout << "Ikinci Dereceden Bir Denklemin Koklerini Bulalim" << endl; cout << "Denklemin  a b c Katsayilarini Giriniz: "; cin >> a >> b >> c; delta = b*b - 4*a*c; if (delta... Continue Reading →

Faktöriyel Hesaplama

#include <cstdlib> #include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main(void) {     double a=1, n, result=1;     cout << "Faktoriyelini Almak Istediginiz Sayi: ";     cin >> n;     while (a <= n){           result =result* a;           a++;}     cout << n << " Sayisinin Faktoriyeli: " << result << endl;     system("PAUSE");... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑