Sql Server Auto Increment (Otomatik Artan) Kolon Ayarlama

Veri tabanı çalışmalarında kullanılan en önemli başlıklardan biri de otomatik artan değerdir.

Örnek olarak sıra girilen kaydın sıra numarası veya Id kolonunun değeri otomatik artan değerde ayarlanması işlem kolaylığı sağlayacaktır.

Şimdi Sql Server üzerinde otomatik artan kolon (IDENTITY) nasıl ayarlanır, beraberce inceleyelim.

Identity kolonu ayarlanırken göz önünde bulunması gereken en önemli unsur her tabloda en fazla bir identity kolonu olabileceğidir.

Otomatik Artan Kolon

Otomatik artan kolon tablo dizayn ekranında iki farklı şekilde yapılmaktadır.

  • İlki kolonunun özelliklerinden “Identity Specification” özelliğini “Yes” olarak ayarlanır. Bu özelliğin altında yer alan iki özellik: “Identity Increment” artışın kaçar kaçar olacağını, “Identity Seed” ise ilk sayının değerini belirtir.
  • İkinci şekilde de resmin sağ tarafında yer alan tablo özelliklerinden “Identity Column” seçeneğini seçmektir. Bu şekilde ayarlanması durumunda yukarıdaki iki değer varsayılan olarak 1 olarak ayarlanacaktır.

Kod ile belirtilmek istendiğinde de:

</p>
<p>-- IDENTITY [ (seed , increment) ]</p>
<p>id_num int IDENTITY(1,1)</p>
<p>

2 thoughts on “Sql Server Auto Increment (Otomatik Artan) Kolon Ayarlama

Add yours

  1. SELECT dbo_TeslimEdenAlan.TeslimNo, dbo_TeslimEdenAlan.TeslimAdi, dbo_TeslimEdenAlan.MontajSirketi, dbo_TeslimEdenAlan.TeslimDurum, dbo_TeslimEdenAlan.Aktif_Pasif FROM dbo_TeslimEdenAlan WHERE (((dbo_TeslimEdenAlan.TeslimDurum)=”EDEN”) AND ((dbo_TeslimEdenAlan.Aktif_Pasif)=-1));

    Merhaba; IDENTITY olmayan bir alana IDENTITY özelliği eklemeye çalışıyorum fakat bir türlü olmuyor. Bu konuda yardımcı olurmusunuz.

    ALTER TABLE CalismaSaatleriTanim
    ALTER COLUMN [Kimlik] INT IDENTITY NOT NULL

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: