C#’ta RDP İle Bağlanma

Yeni bir C# ipucuyla yeniden beraberiz. Bu defa ki kod parçamız bize uzaktaki bilgisayara bağlanmayı sağlamaktadır.

İşlem için kod içerisinde gerekli yerlere bağlanılacak bilgisayarın adı veya IP adresi, kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.

 

</p>
<p>public void ConnectRdp()<br />
{<br />
Process rdcProcess = new Process();<br />
rdcProcess.StartInfo.FileName = Environment.ExpandEnvironmentVariables(@&quot;%SystemRoot%\system32\cmdkey.exe&quot;);<br />
rdcProcess.StartInfo.Arguments = $&quot;/generic:TERMSRV/{IpAdress} /user: {userName} /pass: { PasswordSet}&quot;;<br />
rdcProcess.Start();</p>
<p>rdcProcess.StartInfo.FileName = Environment.ExpandEnvironmentVariables(@&quot;%SystemRoot%\system32\mstsc.exe&quot;);<br />
rdcProcess.StartInfo.Arguments = $&quot;/v {IpAdress}&quot;; // ip or name of computer to connect<br />
rdcProcess.Start();<br />
}</p>
<p>

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: