Bütün Veri Tabanı İçerisinde String Değer Arama

Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir konu ve yeni bir heyecanla blogumuza dönüş yapıyoruz. Bu hafta ki konumuz Ms SQL Server üzerinde olacak.

Özellikle ters mühendislik işlemleri ile yapılan çalışmalarda bütün veri tabanı üzerinde bir değer aramak gerekebiliyor. Bu durumda bütün tabloların bütün satır ve kolonlarında arama yapmak gerekecektir. Bunun için aşağıda verilen SQL kodu ile ilgili stored procedure oluşturulabilir. Prosedür oluşturulduktan sonra aranmak istenen değer prosedüre parametre olarak verilip prosedür işlendiğinde: değerin hangi tablonun hangi kolonunda geçtiği sonuç olarak dönecektir.


CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN

CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET  @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL

BEGIN
SET @ColumnName = ''
SET @TableName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM     INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE         TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND    QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND    OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), 'IsMSShipped'
) = 0
)

WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)

BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM     INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE         TABLE_SCHEMA    = PARSENAME(@TableName, 2)
AND    TABLE_NAME    = PARSENAME(@TableName, 1)
AND    DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')
AND    QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
)

IF @ColumnName IS NOT NULL

BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630)
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
)
END
END
END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
END

 

image_pdfPDF'ye Aktarimage_printYazdır

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: