ABAP 4 ile ComboBox (ListBox) Veri Doldurma

 SAP ABAP/4 ile ekrana girilen listeye veri girilmesi sırayla şu adımlar ile olmaktadır.

 • Liste verilerinin tipini barındıran tip havuzunu programa tanıtıyoruz.
  type-pools. vrm.
 • Listenin her bir verisinin tipini ifade eden “vrm_value” tipinde bir değişken tanımlanır.
  datags_vrm_values type vrm_value.
 • Listenin bütün verilerini tutacak olan “vrm_value” tipinde bir internal tablo oluşturulur.
  datagt_vrm_values type table of vrm_value.
 • Sırayla listeye eklenecek veriler gs_vrm_values değişkenine atanır daha sonra bu değişken  gt_vrm_values tablosuna, append komutu ile eklenir. Listede seçilen satırının değer bilgisi “key” alanına, ekranda görünecek bilgi de “text” alanına girilir.
  gs_vrm_valueskey ‘0’.
  gs_vrm_valuestext ‘MEKANIK’.
  append gs_vrm_values to gt_vrm_values.
 • Oluşturulan tabloyu listeye basmak için “VRM_SET_VALUES” fonksiyon modülü çağrılır.
  Fonsiyon modülünü id parametresine değerin basılacağı liste adı, values parametresine de verileri tutan tablo adı girilir.call function ‘VRM_SET_VALUES’
  exporting
  id     ‘GS_OT-ARBPL’
  values gt_vrm_values.
  * EXCEPTIONS
  *   ID_ILLEGAL_NAME       = 1
  *   OTHERS                = 2

  NOT: ABAP dili, büyük, küçük harf duyarlı olmasa bile fonksiyon modüllerinde parametre değerlerinin mutlaka büyük harfle yazılması gerekmektedir.

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: