Powershell ile Yazıcı Listesini Dosyaya Alma

Bilgisayarımıza tanımlı yazıcıların listesini .csv dosyasına almak için powershell komut yorumlayıcısını açarak aşağıdaki kodu çalıştıralım:

<br />
$printserver = &quot;bilgisayar_adı&quot;<br />
Get-WMIObject -class Win32_Printer -computer $printserver | Select Name,DriverName,PortName | Export-CSV -path 'çıktının kaydedileceği yer'<br />

 

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: