Mail Gönderme Eklentisi

SMTP sunucu kullanılarak windows form uygulamasından mail göndermeyi sağlayan bir user kontroldür. User kontrole ait elemanlar: string Kime: Mailin gönderileceği mail adresi string KullaniciAd: Kullanacağınız SMTP sunucu üzerindeki kullanıcı adınız. Outlook ve Gmail için mail adresidir. string Sifre: Kullanacağınız SMTP sunucu üzerindeki şifreniz. string Konu: Mailin konusu string Mesaj: Mailin ana gövdesi Eklentinin çalışır kodlarını... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑