void ListeyiGoruntele(void);

Listeyi görüntülemek için kullanılır. Liste başını gösteren bir işaretçi alınır, işaretçinin verilerini ekrana yaz ve işaretçiyi bir sonrakine ilerlet. Bu döngü işaretçi NULL gösterinceye kadar devam eder.

</p>
<p>void Liste::ListeyiGoruntele(void)<br />
{<br />
if(ListeSonu==NULL)<br />
cout &lt;&lt; &quot;Liste bos.\n&quot;;<br />
else<br />
{<br />
Veriler *Bakilan;<br />
Bakilan = ListeBasi;<br />
cout &lt;&lt; &quot;Listedeki Veriler\n&quot;;<br />
while(Bakilan!=NULL)<br />
{<br />
cout &lt;&lt; Bakilan-&gt;numara;<br />
cout&lt;&lt;&quot; &quot;;<br />
Bakilan-&gt;BolumYaz();<br />
cout.width(3);<br />
cout &lt;&lt; &quot;  &quot; &lt;&lt; Bakilan-&gt;isim &lt;&lt; &quot; &quot; &lt;&lt; Bakilan-&gt;soyisim &lt;&lt; endl;<br />
Bakilan=Bakilan-&gt;sonraki;</p>
<p>}<br />
}<br />
}</p>
<p>

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: