C Programlama Çalışma Soruları – 1 (Bazıların Cevapları)

NOT: Kodlar C++’ta yazılmıştır.

1.

3.