ref ve out Parametreleri

ref ref parametre niteleyicisi C# ın metodlara parametre gönderirken değerle çağırma yerine referansla çağırmasını sağlar yani parametrenin adresini metoda / fonksiyona gönderir. // ref parametresi ile argüman alan metodun örnek prototipi: public void sqrt (ref int a){ // ref parametresi ile argüman alan fonsiyonu çağırma: nesne_adı.sqrt(ref a); ref olarak aktarılan bir argümana çağrıdan önce bir... Continue Reading →

C – C++ Çalışma Soruları – 2

1. Girilen bir yıla ait şubat ayının kaç gün çektiğini bulan programı yazınız. 2. Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazan programı yazınız. 3. Bir işletmede çalışan elemanlara normal ücretlerine ek olarak ürettikleri parça sayısına göre ek ücret verilmektedir. Parça başına ücret aşağıdaki şartlara göre verilmektedir: Parça sayısı (0,10] arası için parça başına 0.5... Continue Reading →

if–else Kontrol Deyimi Örnekleri

1. Klavyeden girilen bir sayının pozitif mi, negatif mi, 0 mı olduğınu ekrana yazan program. 2. Kenar uzunlukları girilen üçgenin alanını hesaplayan program. 3. Öğrencinin not ortalaması vizenin %40 ını, finalin de %60 ı toplanarak. Alınan vize ve final notuna göre ortalamasını hesaplayıp; not 50 den küçük ise T yazan, not [50,65) aralığında ise C,... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑