For ve Şartlı İşleç

</p>
<p>using System;<br />
using System.Collections.Generic;<br />
using System.Linq;<br />
using System.Text;</p>
<p>namespace Kontrol_Deyimleri_1<br />
{<br />
    class Program<br />
    {<br />
        static void Main(string[] args)<br />
        {<br />
            Random notu = new Random();  // Rastgele sayı üretimi için Random sınıfından bir nesne oluşturuyoruz.<br />
           byte gecen = 0, kalan = 0;<br />
            for(byte i=0; i&lt;100; i++)<br />
            {<br />
                int notun = notu.Next(0, 100);   // notu nesnesi üzerinden 0-100 aralığında rastgele sayı üretmek için Next() metodu çağrılıyor.<br />
                Console.WriteLine(notun &gt;= 60 ? &quot;Passed&quot; : &quot;Failed&quot;);<br />
                int a = notun &gt;= 60 ? gecen++ : kalan++ ;<br />
            }</p>
<p>            Console.WriteLine(&quot;-----------\nGecen: {0,2} |\nKalan: {1,2} |\n-----------&quot;, gecen, kalan);<br />
            Console.WriteLine(&quot;\n**********************************************&quot;);<br />
        }<br />
    }<br />
}</p>
<p>

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: