Girilen İki Tarih Arasındaki Gün Sayısı

</p>
<p>#include &lt;cstdlib&gt;<br />
#include &lt;iostream&gt;<br />
#include &lt;stdlib.h&gt;<br />
using namespace std;</p>
<p>int main(void)<br />
{<br />
 int ds , df, dr, ms, mf, mr, ys, yf, yr, total_days, dsc, msc, ysc;<br />
 char ans;<br />
 cout &lt;&lt; “Iki Tarih Arasinda Kalan Gun Sayisini Hesapliyoruz” &lt;&lt; endl;<br />
 new_date:<br />
 cout &lt;&lt; “Baslama Tarihini Giriniz: GG AA YYYY” &lt;&lt; endl;<br />
 cin &gt;&gt; ds &gt;&gt; ms &gt;&gt; ys ;<br />
 while (!(( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 1 )||( ds &lt;= 28 &amp;&amp; ms == 2 )||( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 3 )||( ds &lt;= 30 &amp;&amp; ms == 4 )|| // Ay-Gun<br />
 ( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 5 )||( ds &lt;= 30 &amp;&amp; ms == 6 )||( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 7 )||( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 8 )|| // tutarlılığı<br />
 ( ds &lt;= 30 &amp;&amp; ms == 9 )||( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 10 )||( ds &lt;= 30 &amp;&amp; ms == 11 )||( ds &lt;= 31 &amp;&amp; ms == 12 ) // sorgulama satırları<br />
 ||(ds &lt;= 29 &amp;&amp; ms == 2 &amp;&amp; ys % 4 ==0))) // şubat ayı Özel Durumu<br />
 {cout &lt;&lt; “Baslama Tarihini Gecersiz Girdiniz. Lutfen Tekrar Giriniz: GG AA YYYY” &lt;&lt; endl;<br />
 cin &gt;&gt; ds &gt;&gt; ms &gt;&gt; ys ;<br />
 }<br />
 cout &lt;&lt; “Bitis Tarihini Giriniz: GG AA YYYY” &lt;&lt; endl;<br />
 cin &gt;&gt; df &gt;&gt; mf &gt;&gt; yf;<br />
 while (!(( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 1 )||( df &lt;= 28 &amp;&amp; mf == 2 )||( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 3 )||( df &lt;= 30 &amp;&amp; mf == 4 )|| // Ay-Gun<br />
 ( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 5 )||( df &lt;= 30 &amp;&amp; mf == 6 )||( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 7 )||( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 8 )|| // tutarlılığı<br />
 ( df &lt;= 30 &amp;&amp; mf == 9 )||( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 10 )||( df &lt;= 30 &amp;&amp; mf == 11 )||( df &lt;= 31 &amp;&amp; mf == 12 ) // sorgulama satırları<br />
 ||(df &lt;= 29 &amp;&amp; mf == 2 &amp;&amp; yf % 4 ==0))) // şubat ayı Özel Durumu </p>
<p> {<br />
 cout &lt;&lt; “Bitis Tarihini Gecersiz Girdiniz. Lutfen Tekrar Giriniz: GG AA YYYY” &lt;&lt; endl;<br />
 cin &gt;&gt; df &gt;&gt; mf &gt;&gt; yf ;<br />
 }<br />
 dsc = df, msc = mf, ysc = yf;<br />
 if (df – ds &lt; 0) { // Tarih Çıkarma İşlemi Baþlangıcı<br />
 df = df + 30;<br />
 mf = mf – 1;<br />
 dr = df -ds; }<br />
 else { dr = df – ds ; }<br />
 if (mf – ms &lt; 0) {<br />
 mf = mf + 12;<br />
 yf = yf – 1;<br />
 mr = mf – ms; }<br />
 else { mr = mf – ms; }<br />
 yr = yf – ys;<br />
 total_days = 365*yr + 30*mr + dr;<br />
 cout &lt;&lt; ds &lt;&lt;“.” &lt;&lt; ms &lt;&lt; “.” &lt;&lt; ys &lt;&lt; ” Tarihi Ile ” &lt;&lt; dsc &lt;&lt; “.” &lt;&lt; msc &lt;&lt; “.” &lt;&lt; ysc &lt;&lt; ” Tarihi Arasinda ” &lt;&lt; total_days &lt;&lt; ” Gun Vardir.” &lt;&lt; endl;<br />
 cout &lt;&lt; “( ” &lt;&lt; yr &lt;&lt; ” YIL ” &lt;&lt; mr &lt;&lt; ” AY ” &lt;&lt; dr &lt;&lt; ” GUN)” &lt;&lt; endl;<br />
 system(“PAUSE”);<br />
 switch_ans:<br />
 cout &lt;&lt; “Yeni Sorgulama Yapmak Icin N’ye, Cikmak Icin E’ye Basin.”;<br />
 cin &gt;&gt; ans;<br />
 switch (ans) {<br />
 case ‘N||n’ : goto new_date;<br />
 break;<br />
 case ‘E||e’ : return EXIT_SUCCESS;<br />
 break;<br />
 default : cout &lt;&lt; “Yanlis Tusa Bastiniz. Tekrar Deneyiniz.” &lt;&lt; endl;<br />
 goto switch_ans;<br />
 }<br />
 system(“PAUSE”);<br />
 return EXIT_SUCCESS;<br />
}<br />

One thought on “Girilen İki Tarih Arasındaki Gün Sayısı

Add yours

  1. %100 doğru çalışmaz, gün hesabı yaparken ayların hepsini 30 gün olarak düşünüyorsunuz.

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: