Matris Uygulaması

5X5 boyutunda rastgele bir matris tanımlayınız. Oluşturulan bu matrisin en büyük elemanın kaç olduğunu ve bu elemanın yerini matris[i][j] şeklinde veren program:

</p>
<p>#include &lt;stdio.h&gt;<br />
#include &lt;stdlib.h&gt;<br />
#include &lt;time.h&gt;</p>
<p>int main()<br />
{<br />
srand(time(NULL));<br />
int matris[5][5], i, imax=0, j, jmax=0, max;<br />
for(i=0; i&lt;5; i++)<br />
for(j=0; j&lt;5; j++)<br />
matris[i][j] = rand()%50;<br />
for(i=0; i&lt;5; i++){<br />
for(j=0; j&lt;5; j++)<br />
printf(“%4d”, matris[i][j]);<br />
printf(“\n”);}<br />
printf(“\n”);<br />
max = matris[0][0];<br />
for(i=0; i&lt;5; i++)<br />
for(j=0; j&lt;5; j++)<br />
{<br />
if(matris[i][j]&gt;max)<br />
{<br />
max = matris[i][j];<br />
imax = i+1; jmax = j+1;<br />
}<br />
}<br />
printf(“Maximum Component: %-4d Matris[%d][%d]\n”,max, imax, jmax);</p>
<p> return 0;<br />
}<br />

Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: